کیارستمی در کنار مارتین اسکورسیزی

کیارستمی در کنار مارتین اسکورسیزی
توسط: حاشیه ها در تاریخ 18 تیر، 1395

توضیحات: اسکورسیزی کیارستمی را نماینده عالی‌ترین سطح هنر در سینما معرفی میکرد.

ادامه توضیحات...