در نگاه اول به نظر می رسد این زرافه در حال خوردن یک پرن...

در نگاه اول به نظر می رسد این زرافه در حال خوردن یک پرن...
توسط: animals در تاریخ 14 اردیبهشت، 1398

توضیحات: در نگاه اول به نظر می رسد این زرافه در حال خوردن یک پرنده است! اما در واقع پرنده مشغول تمیز کردن دندان های زرافه است.

amazingmag.ir

????ادامه توضیحات...

متن مرتبط: