ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن!

ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن!
توسط: news در تاریخ 21 اسفند، 1396

توضیحات: ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن!

از «شهیرا یوسف» ۲۰ ساله که از اولین مدل‌های محجبه در بریتانیاست، به‌عنوان یکی از ستاره‌های آینده دنیای مد و لباس نام برده می‌شودادامه توضیحات...

متن مرتبط:
ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن! - فرتاک نیوز | از «شهیرا یوسف» ۲۰ ساله که از اولین مدل های محجبه در بریتانیاست، به عنوان یکی از ستاره های آینده دنیای مد و لباس نام برده می شود.
ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن!/عکس | از «شهیرا یوسف» ۲۰ ساله که از اولین مدل‌های محجبه در بریتانیاست، به‌عنوان یکی از ستاره‌های آینده دنیای مد و لباس نام برده می‌شود.
ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن! +عکس | ساعت 24- شبکه خبری بی بی سی گزارش کرد، «شهیرا یوسف» که متولد لندن است، با وجود سن کمش در آغاز راه قرار ندارد و در حال تبدیل شدن به یکی از اولین ستاره های محجبه دنیای مد ...
ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن! | شبکه خبری بی بی سی گزارش کرد، «شهیرا یوسف» که متولد لندن است، با وجود سن کمش در آغاز راه قرار ندارد و در حال تبدیل شدن به یکی از اولین ستاره های محجبه دنیای مد
ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن! | از «شهیرا یوسف» ۲۰ ساله که از اولین مدل‌های محجبه در بریتانیاست، به‌عنوان یکی از ستاره‌های آینده دنیای مد و لباس نام برده می‌شود.
ستاره بعدی دنیای مُد؛ مدل محجبه در دل لندن/عکس | از «شهیرا یوسف» ۲۰ ساله که از اولین مدل‌های محجبه در بریتانیاست، به‌عنوان یکی از ستاره‌های آینده دنیای مد و لباس نام برده می‌شود.
ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن!/عکس - واضح | ستاره بعدی دنیای مُد؛ محجبه در دل لندن!/عکس از «شهیرا یوسف» ۲۰ ساله که از اولین مدل‌های محجبه در بریتانیاست، به‌عنوان یکی از ستاره‌های آینده دنیای مد و لباس نام ...