به مناسبت سی اومین سالگرد احداث فرودگاه سیتی لندن، ۲۷ ب...

به مناسبت سی اومین سالگرد احداث فرودگاه سیتی لندن، ۲۷ ب...
توسط: news در تاریخ 20 شهریور، 1396

توضیحات: به مناسبت سی اومین سالگرد احداث فرودگاه سیتی لندن، ۲۷ بالون هوای داغ بر فراز این شهر به پرواز در آمدند.

ادامه توضیحات...

متن مرتبط: