کپسول اکوفان نخورید، تقلبی است

کپسول اکوفان نخورید، تقلبی است
توسط: salamat در تاریخ 14 آبان، 1397

توضیحات: کپسول اکوفان نخورید، تقلبی است

سازمان غذا و دارو:
یک سری ساخت از کپسول «اکوفان» برای مسائل مرتبط با پوست و زیبایی تقلبی است و از سطح بازار جمع آوری شد #منبع_شبکه_خبرادامه توضیحات...

متن مرتبط: