خون گیری مشکوک با سرنگ مشترک از دانش آموزان دختر؛

خون گیری مشکوک با سرنگ مشترک از دانش آموزان دختر؛
توسط: havades در تاریخ 20 مهر، 1397

توضیحات: خون گیری مشکوک با سرنگ مشترک از دانش آموزان دختر؛

خون گیری مشکوک از دانش آموزان یک مدرسه در تاکستان استان قزوین موجب تحصن خانواده دانش‌آموزان شد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: