در آخرین نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در د

در آخرین نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در د
توسط: news در تاریخ 01 بهمن، 1395

توضیحات: در آخرین نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دولت کنونی، «جان کری» در اقدامی از پیش‌اعلام نشده و به همراه سگش در نشست حضور یافت/مرداد

دانلود عکس در در در آخرین نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در د

ادامه توضیحات...