اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...

اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...
توسط: salamat در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد نکات زیر را رعایت کنید

1- قبل از ورزش غذا و آب نخورید
2- قبل از ورزش بدن را گرم کنید و ورزش های کششی انجام دهید


دانلود عکس اگر در اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...
دانلود عکس هنگام در اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...
دانلود عکس ورزش در اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...
دانلود عکس کردن در اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...
دانلود عکس شکم در اگر هنگام ورزش کردن شکم و کلیه هایتان درد می گیرد...

ادامه توضیحات...