عکس ماهواره ای از تخریب بزرگراه خرم آباد - اندیمشک و رو...

عکس ماهواره ای از تخریب بزرگراه خرم آباد - اندیمشک و رو...
توسط: news در تاریخ 13 فروردین، 1398

توضیحات: عکس ماهواره ای از تخریب بزرگراه خرم آباد - اندیمشک و روستای پیرامونی (۵ کیلومتر جنوب شهر معمولان)
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: