در طراحی جالب این پله ها محل عبور معلولین به شکلی

در طراحی جالب این پله ها محل عبور معلولین به شکلی
توسط: news در تاریخ 05 آذر، 1395

توضیحات: در طراحی جالب این پله ها محل عبور معلولین به شکلی جالب در پله ها جا داده شده است

ادامه توضیحات...