تقلب نویسی در دانشگاه

تقلب نویسی در دانشگاه
توسط: fun در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: تقلب نویسی در دانشگاه

عکس‌هایی از نوشتن تقلب در مکان‌های مختلف کلاس در یکی از دانشکده‌های تهرانادامه توضیحات...

متن مرتبط: