سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان

سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان
توسط: news در تاریخ 25 بهمن، 1395

توضیحات: سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان


دانلود عکس سقوط در سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان
دانلود عکس دکل در سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان
دانلود عکس برق در سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان
دانلود عکس در در سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان
دانلود عکس شهر در سقوط دکل برق در شهر ملایر استان همدان

ادامه توضیحات...