واکنش رسمی روابط عمومی برنامه "برنده باش" به استفتاء اخ...

واکنش رسمی روابط عمومی برنامه "برنده باش" به استفتاء اخ...
توسط: news در تاریخ 03 اردیبهشت، 1398

توضیحات: واکنش رسمی روابط عمومی برنامه "برنده باش" به استفتاء اخیر

در پی انتشار استفتائی پیرامون مسابقه "برنده باش" به اطلاع میرساند فرض مطرح شده در سوال استفتاء کامل نیست و طبیعتاً فرض ناکامل، جایگاه سوال را مخدوش می سازدادامه توضیحات...

متن مرتبط: