#فوری زلزله‌ای با بزرگی ٦.٥ ریشتر ساعت ٢٠:٠٧ يكشنبه ٤-٩...

#فوری
زلزله‌ای با بزرگی ٦.٥ ریشتر ساعت ٢٠:٠٧ يكشنبه ٤-٩...
توسط: news در تاریخ 04 آذر، 1397

توضیحات: #فوری
زلزله‌ای با بزرگی ٦.٥ ریشتر ساعت ٢٠:٠٧ يكشنبه ٤-٩-٩٧ استان كرمانشاه را لرزاندادامه توضیحات...

متن مرتبط: