آگهی جذب زنان ایرانی برای کار در دیسکو، که بی شرما

آگهی جذب زنان ایرانی برای کار در دیسکو، که بی شرما
توسط: fun در تاریخ 05 آذر، 1395

توضیحات: آگهی جذب زنان ایرانی برای کار در دیسکو، که بی شرمانه در خیابانهای شهر وان ترکیه نصب شده است!

ادامه توضیحات...