پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا

پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا
توسط: news در تاریخ 16 بهمن، 1395

توضیحات: پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترامپ رو فورا متوقف کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، حتی رییس‌جمهوری/منبع: تسنیم
دانلود عکس پاسخ در پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا
دانلود عکس توییتی دادستان در پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا
دانلود عکس واشنگتن در پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا
دانلود عکس (که در پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا
دانلود عکس فرمان در پاسخ توییتی دادستان واشنگتن (که فرمان مهاجرتی ترا

ادامه توضیحات...