پرویز پرستویی و پستی درباره ویدیو دیروز از جمیله !

پرویز پرستویی و پستی درباره ویدیو دیروز از جمیله !
توسط: cinema در تاریخ 17 فروردین، 1397

توضیحات: پرویز پرستویی و پستی درباره ویدیو دیروز از جمیله !
خدا میبخشد ولی ما نمی بخشیم.

بزرگانی چون بهروز وثوقی رفتن و اختلاس گران هستند و خواهند بودادامه توضیحات...

متن مرتبط: