سه نخست‌وزیر در یک قاب !

سه نخست‌وزیر در یک قاب !
توسط: fun در تاریخ 11 خرداد، 1398

توضیحات: سه نخست‌وزیر در یک قاب !

ملاقات امیرعباس هویدا، پیر ترودو (نخست وزیر وقت کانادا) و فرزندش جاستین ترودو در سال 1976

آن كودك اكنون نخست وزير كاناداست...

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: