رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...

رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...
توسط: islam در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفتند.

دانلود عکس رهبر در رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...
دانلود عکس انقلاب در رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...
دانلود عکس در در رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...
دانلود عکس پیامی درگذشتِ در رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...
دانلود عکس همسر در رهبر انقلاب در پیامی درگذشتِ همسر مکرّم امیر سرلشک...

ادامه توضیحات...