چند ساعت پس از آنکه رییس‌جمهور جدید آمریکا دستور

چند ساعت پس از آنکه رییس‌جمهور جدید آمریکا دستور
توسط: news در تاریخ 10 بهمن، 1395

توضیحات: چند ساعت پس از آنکه رییس‌جمهور جدید آمریکا دستوری را برای ممنوعیت مهاجرت از کشورهای مسلمان امضا کرد، یکی از مساجد تگزاس به آتش کشیده شد/ایسنا

دانلود عکس چند در چند ساعت پس از آنکه رییس‌جمهور جدید آمریکا دستور

ادامه توضیحات...