چند رشته ورزشی متناسب با روحیه‌های متفاوت:

چند رشته ورزشی متناسب با روحیه‌های متفاوت:
توسط: tahamohammadi14@gmail.com در تاریخ 10 مرداد، 1400

توضیحات: چند رشته ورزشی متناسب با روحیه‌های متفاوت:

عصبانی هستید؟ ورزشهای رزمی را انتخاب کنید.
پریشان یا گیج هستید؟ ورزش های قدرتی را امتحان کنید.
عجولید؟ ورزش های سریع با شدت بالا را انتخاب کنید.
احساس خستگی می کنید؟ ورزش تای‌چی را امتحان کنید.

مضطرب هستید؟ پیاده روی را امتحان کنید.
استرس دارید؟ دوچرخه سواری را امتحان کنید.
احساس نگرانی می کنید؟ یوگا را امتحان کنید.
احساس می کنید گیر کرده اید؟ دویدن را امتحان کنید.
احساس پر انرژی بودن می کنید؟ زومبا را امتحان کنید.

کانال پزشک سلامت ↯ادامه توضیحات...

متن مرتبط: