کارت سوخت احیا می‌شود

کارت سوخت احیا می‌شود
توسط: news در تاریخ 17 مهر، 1397

توضیحات: کارت سوخت احیا می‌شود

دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور، هدر رفت انرژی و مدیریت مصرف، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را مجددا اجرا کند #فارسادامه توضیحات...

متن مرتبط: