ایران چک‌های جدید می‌آید

ایران چک‌های جدید می‌آید
توسط: news در تاریخ 14 بهمن، 1397

توضیحات: ایران چک‌های جدید می‌آید
بانک مرکزی به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفند ماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: