بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...

بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...
توسط: news در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد./ایسنا

دانلود عکس بارش در بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...
دانلود عکس باران در بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...
دانلود عکس در در بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...
دانلود عکس شهر در بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...
دانلود عکس ساری موجب در بارش باران در شهر ساری موجب آبگرفتگی برخی معابر شد...

ادامه توضیحات...