شیخ محمد غلامپور درزی

شیخ محمد غلامپور درزی
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 14 آذر، 1397

توضیحات: محمد غلامپور درزی _ Mohammad Gholampour Darzi
حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر
پاییز 1397
عکاس : رحمان مقدم
Image : Rahman Moghadam

ادامه توضیحات...