محمدعلی شیخ الاسلامی در کنار استاد ابراهیم تبسم چهره

محمدعلی شیخ الاسلامی در کنار استاد ابراهیم تبسم چهره
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 28 فروردین، 1398

توضیحات: مهدیه ی چالوس
بهمن 1397
عکاس : رحمان مقدم
Rahman Moghadam

ادامه توضیحات...