محققان دانشگاه ملی تحقیقات اتمی در مسکو انتظار دا

محققان دانشگاه ملی تحقیقات اتمی در مسکو انتظار دا
توسط: news در تاریخ 27 مهر، 1395

توضیحات: محققان دانشگاه ملی تحقیقات اتمی در مسکو انتظار دارند در یک سال و نیم آینده بتوانند یک ربات احساساتی را رونمایی کنند که می‌تواند مانند انسان فکر کرده و اطمینان کند.

ادامه توضیحات...