دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه

دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه
توسط: ajaieb در تاریخ 27 شهریور، 1395

توضیحات: دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه ملی قاهره از آن نگهداری می‌شود. رامسس دوم از دودمان نوزدهم پادشاهان مصر بود. بسیاری او را نیرومند ترین فرعون تاریخ مصر می‌دانند.

دانلود عکس دمپائی طلای رامسس در دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه
دانلود عکس دوم در دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه
دانلود عکس در دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه
دانلود عکس در دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه
دانلود عکس فرعون در دمپائی طلای رامسس دوم ، فرعون مصر که امروز در موزه

ادامه توضیحات...

telegram