روحانی: لباس ساده پوشیدند و گفتند ساده زیست هستیم اما ب...

روحانی: لباس ساده پوشیدند و گفتند ساده زیست هستیم اما ب...
توسط: news در تاریخ 15 اردیبهشت، 1396

توضیحات: روحانی: لباس ساده پوشیدند و گفتند ساده زیست هستیم اما بزرگترین فسادها را به بار آوردند

www.khabarfoori.com/detail/115734


#زیست ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:
#زیست به معنی زندگی و حیات، اسم مصدر از #زیستن است.
#زیست در زبان عامیانه به عنوان مخففی برای #زیست‌شناسی به کار می‌رود.
محیط #زیست (#زیست بوم) به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود.

ادامه توضیحات...