ترزا می از طریق یک تونل زیرزمینی از پارلمان به یک مکان...

ترزا می از طریق یک تونل زیرزمینی از پارلمان به یک مکان...
توسط: news در تاریخ 02 فروردین، 1396

توضیحات: ترزا می از طریق یک تونل زیرزمینی از پارلمان به یک مکان امن منتقل شده است.
پلیس انگلیس از اقدام تروریستی در مقابل پارلمان لندن سخن می گوید.#تونل دالان، یک راهروی لوله مانند زیرزمینی یا دور پوشیده برای گذر از موانعی چون کوه، دریا، رودخانه یا جاده است. #تونل گاه برای حفاظت در برابر ریزش کوه یا آلودگی صوتی نیز ساخته میشود. دور تا دور #تونل نمی بایستی الزاماً کاملاً بسته باشد و با تکنیک امروزی میتواند دارای طرفی نیمه باز (مانند پنجره) به بیرون باشد. برخی از برنامه‌ریزان شهری هر سازه #تونل مانندی بلندتر از ۰/۱۶ کیلومتر (اروپا: ۸۰ متر) را #تونل و کمتر از این را زیرگذر می‌نامند.
یک #تونل ممکن است برای دوچرخه‌سوارها یا رفت‌وآمد وسایل نقلیه موتوری و عمومی یا راه‌آهن و یا برای یک کانال باشد. برخی کانال‌ها برای حمل آب برای مصارف عمومی یا صنعتی است. در اروپا حتی #تونل‌هایی برای رفت‌وآمد حیوانات حیات وحش که در جاهای خطرناک زیستگاه دارند درست شده‌است. همچنین برخی #تونل‌های مخفی برای گذر از برخی مناطق خطرناک حفر شده‌اند. مانند #تونل‌هایی که بین غزه و مصر ایجاد شده‌اند. به هر روی شالوده یک شبکه حمل‌ونقل سریع #تونل‌ها هستند.

ادامه توضیحات...