در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...

در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...
توسط: fun در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كرده كه شیوه نگاه انسان هنگام دریافت اطلاعات بصری نشان می‎دهد لبخند مونالیزا فقط زمانی آشکار می‎شود که بیننده به سوی دیگر تابلو نگاه کند
دانلود عکس در در در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...
دانلود عکس سال در در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...
دانلود عکس 2003 در در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...
دانلود عکس یک در در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...
دانلود عکس پروفسور در در سال 2003 یک پروفسور از دانشگاه هاروارد اعلام كر...

ادامه توضیحات...