قبض های کاغذی برق حذف می شود

قبض های کاغذی برق حذف می شود
توسط: news در تاریخ 25 اردیبهشت، 1398

توضیحات: قبض های کاغذی برق حذف می شود

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر حذف قبض کاغذی را یکی از اهداف شرکت توانیر برای کوتاه‌مدت عنوان کردو گفت: تا مهرماه باید بتوانیم حداقل حذف ۹۵ درصدی در صدور قبض‌های کاغذی داشته باشیم.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: