ترانه عليدوستي در پشت صحنه فصل دوم شهرزاد

ترانه عليدوستي در پشت صحنه فصل دوم شهرزاد
توسط: cinema در تاریخ 19 اردیبهشت، 1396

توضیحات: ترانه عليدوستي در پشت صحنه فصل دوم شهرزاد

_______________
جدید ترین های #هنرمندان

⭐️


تَرانه به معنی شعر و آهنگی که خواننده‌آن را تحت قواعد موسیقیایی اجرا کرده باشد گفته می‌شود. به تعبیر دیگر هر شعری که قابلیت موسیقیایی داشته باشد را می‌توان #ترانه دانست.
#صحنه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
#صحنه (کرمانشاه)‌، شهری در استان کرمانشاه کشور ایران
شهرستان #صحنه، یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه ایران
#صحنه (تئاتر)، در تئاتر و هنرهای مشابه (مانند اپرا)، سکو و محل نمایش و اجرای هنری
یک بخش از فیلم، تئاتر، رمان یا داستان
#شهرزاد می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:
#شهرزاد قصه‌گو، نام شخصیت اصلی در رشته‌داستان‌های هزار و یک شب

ادامه توضیحات...