در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده

در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده
توسط: ajaieb در تاریخ 01 مهر، 1395

توضیحات: در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده کمتر از آسانسورها، کاهش هزینه‌های سنگین تعمیر و تست آسانسورها و همچنین افزایش نشاط اساتید و دانشجویان این سرسره طراحی شده!

@ajib_ghareb
دانلود عکس در در در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده
دانلود عکس دانشگاه در در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده
دانلود عکس مونیخ در در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده
دانلود عکس در در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده
دانلود عکس به‌دلیل در در دانشگاه مونیخ، به‌دلیل کاهش مصرف برق، استفاده

ادامه توضیحات...