کی‌روش: سرمربیگری آفریقای جنوبی مایه غرور است ام

کی‌روش: سرمربیگری آفریقای جنوبی مایه غرور است ام
توسط: news در تاریخ 03 بهمن، 1395

توضیحات: کی‌روش: سرمربیگری آفریقای جنوبی مایه غرور است اما به ایران تعهد اخلاقی دارم / من یک آفریقایی هستم، یک آفریقایی سفیدپوست

دانلود عکس کی‌روش: در کی‌روش: سرمربیگری آفریقای جنوبی مایه غرور است ام

ادامه توضیحات...