کفش‌هایی طراحی شده که شما را به هر آدرسی که مورد نظرتان...

کفش‌هایی طراحی شده که شما را به هر آدرسی که مورد نظرتان...
توسط: ajaieb در تاریخ 22 فروردین، 1398

توضیحات: کفش‌هایی طراحی شده که شما را به هر آدرسی که مورد نظرتان باشد می‌رسانند !

داخل کفش‌ها سیستم GPS وجود دارد. چراغ‌های کفش سمت چپ جهت و چراغ‌های کفش سمت راست، فاصله باقیمانده را نشان می‌دهد

عجیب ولی واقعی

ادامه توضیحات...

متن مرتبط: