رویترز: ایران به اروپا گفته برای ماندن در برجام باید نف...

رویترز: ایران به اروپا گفته برای ماندن در برجام باید نف...
توسط: news در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: رویترز: ایران به اروپا گفته برای ماندن در برجام باید نفت بفروشد

منابع آگاه به گفت‌وگوهای ایران و اروپا می‌گویند تهران تأکید کرده برای ماندن در برجام بایستی بتواند دست‌کم روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: