عکس مراسم عقد احسان خواجه امیری و همسرش

عکس مراسم عقد احسان خواجه امیری و همسرش
توسط: حاشیه ها در تاریخ 20 تیر، 1395

توضیحات: احسان خواجه امیری خواننده 32 ساله عکسی از خودش و همسرش در زمان عقدشان را منتشر کرد.
عکس احسان خواجه امیری و همسرش
احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ با انتشار عکسی از مراسم عقد خود, از همسرش تشکر کرد.

ادامه توضیحات...