این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...

این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...
توسط: ajaieb در تاریخ 14 شهریور، 1395

توضیحات: این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8 متر که 40 سال است کوتاه نکرده و فقط آنها را بافته است.


به کانال عجیب ترین های جهان بپیوندید

دانلود عکس این در این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...
دانلود عکس مرد در این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...
دانلود عکس ویتنامی با در این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...
دانلود عکس بلندترین در این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...
دانلود عکس مو های جهان در این مرد ویتنامی با بلندترین مو های جهان به طول 6.8...

ادامه توضیحات...