دمای فنلاند این هفته به ۳۴درجه رسیده و چون کولر و پنکه...

دمای فنلاند این هفته به ۳۴درجه رسیده و چون کولر و پنکه...
توسط: news در تاریخ 16 مرداد، 1397

توضیحات: دمای فنلاند این هفته به ۳۴درجه رسیده و چون کولر و پنکه تو این کشور تقریبا وجود نداره، مغازه ها از مردم خواستن شب‌ها برای خنک شدن اونجا برن و کنار قفسه‌های خنک کننده مواد غذایی بخوابنادامه توضیحات...

متن مرتبط:
Posts of اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها | ... از روستایی که در دوردست واقع شده دیده می شود و این درحالی است که دمای هوا کم و ... به نتیجه رسیده بود و آینه اصلی ... مسکن و کمک به رونق این بخش و ...
هیچ و گل زیبا on Instagram - mulpix | همسفرهامون سه تاشون برگشتند تهران و سه تای دیگه شون زیر باد کولر و پنکه...نگيرد ول کن نیست و به خاطر این موضوع همیشه در ... هفته به آتلیه اش می رفت و یک ...
گرمایش زمین و گیاهخواری - 35) خبرهای خرداد تا مرداد 87 | همزمان با نشست این هفته ی قانونگذاران آمریکا در ... از دودکشی خورشیدی استفاده میکند که روی سقف نصب میشود و مانند یک پنکه و دکل بادی ... به این معناست که نهایتا ...
دانلود فارسی 116 - 2 | چون دخترم تن به جراحی ... قیمت سهام در بازار سرمایه به محدوده های جذابی رسیده است و در صورتی که ... بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به ...
کتابخانه ای پر از مطالب خواندنی و دیدنی | ... (حداقل سه بار در هفته و هر بار 20 دقیقه ) به موازات ... به گوشت می رسد و تو را وسوسه می کند تا دست کم سری به این مراکز بزنی و نگاهی به این ... رسیده ی این میوه ...
تازه های دنیای علم و فناوری [به جز اختراعات و اخبار کنکور ... | ... شده و آسیب ندیده درصد نجات این آشیانه ها در حدود هشت درصد بوده و این به آن معنی ... كردند و در هفته آينده، اساسنامه ... به این نتیجه رسیده بود که آفتاب ...
خبرگزاری ساریکا - اجتماعی | کشف يک بناي تاريخي متعلق به دوره ساساني در سرخس غبار فراموشي از آرامگاه «شيخ لقمان سرخسي» و «رباط شرف» زدوده مي ...