تصويرى از دختر 13 ساله كلمبيايى که در اثر گیر کردن در گ...

تصويرى از دختر 13 ساله كلمبيايى که در اثر گیر کردن در گ...
توسط: ajaieb در تاریخ 17 اردیبهشت، 1398

توضیحات: تصويرى از دختر 13 ساله كلمبيايى که در اثر گیر کردن در گل و لای آتشفشانی نجاتش ممکن نبود،

او میدانست كه میمیرد و پس از 60 ساعت درگذشت. اين تصوير یکی از تکان دهنده ترین عکسهای تاریخى است.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: