این پروانه به‌خاطر شکل ظاهری پیله‌اش، دیگر حیوا

این پروانه به‌خاطر شکل ظاهری پیله‌اش، دیگر حیوا
توسط: ajaieb در تاریخ 14 مهر، 1395

توضیحات: این پروانه به‌خاطر شکل ظاهری پیله‌اش، دیگر حیوانات را به اشتباه می‌اندازد که با یک مار مواجه شده‌اند و همین باعث می‌شود پیله دست‌نخورده باقی بماند و پروانه سر فرصت از پیله بیرون بیاید
دانلود عکس این در این پروانه به‌خاطر شکل ظاهری پیله‌اش، دیگر حیوا

ادامه توضیحات...