جزئیات عیدی و حق اولاد کارگران در سال ۹۶/دانشجو

جزئیات عیدی و حق اولاد کارگران در سال ۹۶/دانشجو
توسط: news در تاریخ 25 اسفند، 1395

توضیحات: جزئیات عیدی و حق اولاد کارگران در سال ۹۶/دانشجودر تقسیمات سنتی در عشایر بختیاری هر تش به چند #اولاد تقسیم می‌گردد که هر #اولاد از حدود ده‌ها خانوار تشکیل شده و بطور متوسط، هر خانوار داری یک بُهون (سیاه چادر) است که واحد مسکونی عشایر بختیاری بحساب می‌آید. هر #اولادی دارای ریش‌سفیدی است که از بین مردان کاردان همان #اولاد می‌باشد.
در جوامع سنتی ایلی، معمولاً تمامی ساکنین ده، از یک #اولاد می‌باشند و امکان دارد عده‌ای بعنوان «وابسته» در کنار آنها، با اجازه آنها و برای آنها فعالیت نموده و سال‌ها زندگی وابسته خود را ادامه دهند.
این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که انتقال یافته است (تغییر نام). این تغییرمسیر برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط پیوندها به مقالهٔ مقصد نگهداری می‌شود.

ادامه توضیحات...