ظریف در توئیتی با ضمیمه کردن طرح جان بولتون برای خروج ا...

ظریف در توئیتی با ضمیمه کردن طرح جان بولتون برای خروج ا...
توسط: news در تاریخ 22 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ظریف در توئیتی با ضمیمه کردن طرح جان بولتون برای خروج از برجام پیش از سمت فعلی او خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت:

" آقای ترامپ! قابل توجه در صورتی که قبلاً ندیده باشید. پیش از این که جان بولتون را به کار بگیرید، این طرحی بود که وی و همدستانش در "تیم بی" برای ایران داشتند. یک نقشه مفصل برای اطلاعات جعلی، جنگ دائمی و حتی پیشنهادات توخالی برای مذاکره. تنها تفاوت این بود که در آن طرح، شماره تلفن گنجانده نشده بود."ادامه توضیحات...

متن مرتبط: