شکستن قلنج گردن می تواند بسیار خطرناک باشد !

شکستن قلنج گردن می تواند بسیار خطرناک باشد !
توسط: salamat در تاریخ 20 دی، 1397

توضیحات: شکستن قلنج گردن می تواند بسیار خطرناک باشد !

این کار ممکن است باعث پارگی شریان‌های گردن در اثر گیرکردن بین مهره ها شود که عواقبی مانند سکته، کما یا مرگ را به دنبال خواهد داشت
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: