فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)

فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)
توسط: news در تاریخ 12 دی، 1395

توضیحات: فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)

در آستانه میلاد رسول اکرم(ص)، صحن حرم حضرت عباس(ع) با فرش های جدید ایرانی مفروش شد


دانلود عکس فرش در فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)
دانلود عکس ایرانی زیر در فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)
دانلود عکس پای زائران در فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)
دانلود عکس حرم در فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)
دانلود عکس حضرت در فرش ایرانی زیر پای زائران حرم حضرت عباس(ع)

ادامه توضیحات...