رهبرانقلاب: برادران! شماها چرا قرآن را حفظ نمیکنی

رهبرانقلاب: برادران! شماها چرا قرآن را حفظ نمیکنی
توسط: islam در تاریخ 20 دی، 1395

توضیحات: رهبرانقلاب: برادران! شماها چرا قرآن را حفظ نمیکنید؟شماهاجوانید.
واللَّه مکرر اتفاق افتاده که با خودم فکر کرده‌ام و گفته‌ام که اگر ممکن باشد،هرچه دارم،بدهم و #حفظ_قرآن را بگیرم.٧٠/١/٢٢

دانلود عکس رهبرانقلاب: در رهبرانقلاب: برادران! شماها چرا قرآن را حفظ نمیکنی

ادامه توضیحات...