یکی از عجیب ترین معماری های طبیعت توسط گونه ای کر...

یکی از عجیب  ترین معماری های طبیعت توسط گونه ای کر...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: یکی از عجیب ترین معماری های طبیعت توسط گونه ای کرم حشره انجام می شود. این محل زندگیِ حلزونی شکل از روی هم گذاشتن تکه های چوب شکل گرفته است

ادامه توضیحات...