آگهی تبلیغاتی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی؛ زمانی که با کمتر از...

آگهی تبلیغاتی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی؛ زمانی که با کمتر از...
توسط: fun در تاریخ 10 آبان، 1397

توضیحات: آگهی تبلیغاتی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی؛ زمانی که با کمتر از ۳۰۰۰ تومان می شد به لندن سفر کرد!
#منبع_خبرآنلاین
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: