فاز اول اینستکس چه کالاهایی را در برمی‌گیرد؟

 فاز اول اینستکس چه کالاهایی را در برمی‌گیرد؟
توسط: news در تاریخ 15 بهمن، 1397

توضیحات: فاز اول اینستکس چه کالاهایی را در برمی‌گیرد؟
سفیرایران در لندن به ذکر اسامی کالاهایی پرداخت که قرار است در فاز اول اینستکس پرداخت‌های مالی مرتبط با آنها انجام شود. #اقتصادیادامه توضیحات...

متن مرتبط: